Радиоприемници

филипс радио

Радиоприемник Philips 461 A

    Технически характеристики: Производство: Германия Години на производство: 1937/1938 Тип – лампов радиоприемник / WW2 Tuner Използвани лампи: 5 бр: EK2 EF5 EBC3 EL3 AZ1 Принцип на работа: супер – хетеродинен Настроена схема: 7 АМ Вълнови обхвати: Радиовълни; Дълги и … read more

Други

микрометри

Микрометър

    Микрометърът е уред за измерване на малки линейни величини, който се означава с µm –  единица за дължина, производна на единицата метър. Микрометърът е равен на една милионна част от метъра (1 µm = 10–6 m). Известен е и като микрон (означаван с µ), но това … read more

Телевизори

телевизор опера

Телевизор „Опера“ 3

    В своето схемно и конструктивно усъвършенстване, телевизионните приемници „Опера“ са преминали последователно през вариантите: „Опера“ 1 ; „Опера“ 2; „Опера“ 3 и „Опера“ 4. Ние ще разгледаме подробно най – разпространения модел – „Опера“ 3: Характерно за модела е … read more

Ретро техника

silov traf

Стари силови т рансформатори

   Трансформаторът е устройство, което пренася електрическа енергия от една електрическа верига в друга чрез взаимноиндуктиращи проводници — трансформаторни намотки. Променливият ток в първата, първична намотка, създава променлив магнитен поток в ядрото на трансформатора и съответно променливо магнитно поле във втората намотка. Това променливо поле индуцира променлива електродвижеща сила (напрежение) във вторичната намотка. Описаният ефект се нарича взаимна … read more

Антики

moneti moneten dvor

Монетния двор на България

    Монетен двор е търговско дружество, отговорно за производството на всички разменни монети, използвани като законно платежно средство на територията на Република България. Монетен двор e единствен производител на възпоменателните монети от благородни и неблагородни метали, емитирани от БНБ, както … read more

Книги и ръкописи

кръжок на радиолюбителя

За радиолюбителите в България

    В изданието са отразени всички по-значими факти и събития в българското радиолюбителство от 1926 г. До наши дни. То е предназначено за многобройните радиолюбители в България, така и за обучение на нови радиолюбители. Това е разказ за книгата на … read more